Zolenat
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Tekamen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Emetril
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Idamen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Flumen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Rubens
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Carmen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Lotisa

Lotisa
Form Etkin Madde Ticari Şekil
İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon 250 mg Palonosetron (Hidroklorür) 1 flakon

MONOGRAF

Lotisa’nın monografına ulaşmak için tıklayınız.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Her bir Lotisa 5 ml’lik çözelti flakonu, 250 mikrogram palonosetron (hidroklorür olarak) içerir.

Palonosetron, serotonin antagonistleri grubundan, 5HT3 reseptörünün seçici yüksek afiniteli reseptör antagonistidir. Yaklaşık 40 saatlik eliminasyon yarı ömrü ile vücuttan yavaş bir şekilde atılır. Yaklaşık % 62’si plazma proteinlerine bağlanır. Yaklaşık % 40’ı böbrek yoluyla, yaklaşık % 50’si iki primer metabolite dönüşerek elimine edilir. CYP2D6 ve daha az olmak üzere, CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimleri ile metabolize edilir.

İleri derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı akut bulantı ve kusmanın önlenmesinde, orta derecede emetojenik kanser kemoterapisi ile bağlantılı bulantı ve kusmanın önlemesinde endikedir.

Etkin madde ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine karsı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Palonosetron kalın barsak geçiş zamanını arttırabileceğinden, konstipasyon hikayesi olan ya da subakut intestinal obstrüksiyon belirtileri olan hastalar uygulama sonrası takip edilmelidir. Test edilen tüm dozlarda, palonosetron klinik açıdan önemli QTc aralığının uzamasına neden olmamaktadır. QT aralığını artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımında veya QT aralığı uzaması olan veya QT aralığı uzaması oluşumu eğilimi görülen hastalarda dikkatli olunmalıdır. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler: Baş dönmesine, uyku hali ya da halsizliğe sebep olduğundan, hastalar uyarılmalıdır. Gebelik ve laktasyon: Gebelik Kategorisi: B. Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece gebe kadınlarda kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır

Baş ağrısı, konstipasyon, diyare, sersemlik, baş dönmesi, yorgunluk, karın ağrısı, uykusuzluk vd.

CYP3A4 ve CYP1A2 izoenzimlerinin minör katılımı ile, esas olarak CYP2D6 tarafından metabolize edilir. 5 kemoterapötik ajanın antitümör aktivitesini inhibe etmemiştir (sisplatin, siklofosfamid, sitarabin, doksorubisin ve mitomisin C). Palonosetron, kortikosteroidler, analjezikler, antiemetik, antispazmodikler ve antikolinerjik ilaçlar ile birlikte güvenli olarak uygulanabilir.

Tek bir intravenöz bolus olarak, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce uygulanır. İntravenöz kullanım içindir. 30 saniye içinde enjekte edilmelidir. Böbrek /Karaciğer Yetmezliği: Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam eden son safha böbrek hastaları için herhangi bir veri yoktur. Pediyatrik Popülasyon: 18 yaş altındaki hastalarda önerilmemektedir. Geriyatrik Popülasyon: Yaşlılarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Aşırı doz vakasında destekleyici bir tedavi uygulanmalıdır. Diyalizin etkili bir tedavi olması muhtemel değildir.

25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında, ışıktan ve nemden korunarak saklanmalıdır. Ürün kesinlikle dondurulmamalıdır. Flakon açıldıktan sonra kullanılmayan kısmı saklanmamalıdır.

LOTİSA 250 mikrogram/5 ml İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon, 1 flakonluk ambalajlarda. Reçete ile satılır. Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz.

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1 34349 Gayrettepe/İstanbul.

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No.13 Yenibosna-İstanbul.