Zolenat
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Tekamen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Emetril
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Idamen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Flumen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Rubens
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Carmen
Endikasyonlar ve detaylı ürün
bilgisi için tıklayın.

Linoxa

Linoxa
Form Etkin Madde Ticari Şekil
İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon
50 mg/10 ml İVOkzaliplatin1 flakon
Okzaliplatin 1 flakon
İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon
100 mg/ 20 ml İVOkzaliplatin1 flakon
Okzaliplatin 1 flakon
İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon
150 mg/ 30 ml İVOkzaliplatin1 flakon
Okzaliplatin 1 flakon
İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon
200 mg/ 40 ml İVOkzaliplatin1 flakon
Okzaliplatin 1 flakon

ÜRÜN BİLGİLERİ

Her flakon (10ml) 50 mg, (20ml) 100 mg, (30 ml) 150 mg ve (40ml) 200 mg okzaliplatin ve yardımcı madde olarak enjeksiyonluk su içerir.

Okzaliplatin platin atomunun 1,2-diaminosiklohekzan (DACH) ve okzalat grubu ile kompleks oluşturduğu yeni sınıf platin bazlı bileşiklere ait bir antineoplastik ilaçtır.

Okzaliplatin, 5-fluorourasil (5-FU) ve folinik asit (FA) ile kombinasyon halinde primer tümörün total rezeksiyonundan sonra evre III (DUKE's C) kolon kanserinin adjuvan tedavisi ve metastatik kolorektal kanserin tedavisinde etkilidir.

Okzaliplatine karşı bilinen aşırı duyarlılık öyküsü olanlarda, emziren annelerde, tedaviye başlamadan önce nötrofil sayısı < 2 x 109/l ve/veya trombosit sayısı < 100 x 109/l olan kemik iliği baskılanması görülen hastalarda ve fonksiyon bozukluğu ile birlikte periferik duyusal nöropatisi olan hastalarda, ağır böbrek yetmezligi olan hastalarda (kreatinin klerensi <30ml/dk) kontrendikedir.

Okzaliplatin uzmanlaşmış onkoloji bölümlerinde ve yetkili bir onkologun gözetimi altında uygulanmalıdır. Orta dercede böbrek fonksiyon bozuklugu olan hastalarda uygulama ancak hasta için yarar/risk oranı degerlendirildikten sonra yapılmalıdır. Platin bilesiklerine karşı alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalar alerjik semptomlar yönünden takip edilmelidir. LİNOXA’ya karşı anaflaksi benzeri bir reaksiyon gelişmesi durumunda, infüzyon derhal durdurulmalı ve uygun semptomatik tedaviye baslanmalıdır. LİNOXA tedavisinin yeniden başlatılması kontrendikedir. LİNOXA’nın damar dışına çıkması durumunda, infüzyon derhal durdurulmalı ve olağan lokal semptomatik tedavi başlatılmalıdır. 2 saatlik infüzyon sırasında veya uygulamayı takip eden saatlerde akut laringofaringeal duyu yitimi gelişen hastalarda, sonraki LİNOXA infüzyonu 6 saat boyunca uygulanmalıdır. Eğer nörolojik semptomlar ortaya çıkarsa bu semptomların şiddetine ve süresine göre doz ayarlaması yapılması önerilir. Hastalar, tedavi bittikten sonra periferik duyusal nöropati semptomlarının devam etme olasılığına karşı uyarılmalıdır. Bulantı ve kusmayla kendini gösteren gastrointestinal toksisite profilaktik ya da tedavi edici antiemetik tedaviyi gerekli kılar. Özellikle LİNOXA 5-fluorourasil (5-FU) ile kombinasyon halinde kullanılırken, şiddetli diyare/kusma nedeniyle dehidratasyon, paralitik ileus, bağırsak tıkanması, hipokalemi, metabolik asidoz ve böbrek fonksiyon bozukluğu görülebilir. Eğer hematolojik toksisite ortaya çıkarsa (nötrofiller < 1.5 x 109/l veya trombositler < 50 x 109/l) ,sonraki kürün uygulanması, hematolojik değerler kabul edilebilecek düzeylere ulaşana kadar ertelenmelidir. 4. derece diyare, 3.-4. derece nötropeni ve/veya trombositopeni olursa takip eden kürlerde doz azaltımı düşünülmelidir. Balgamsız öksürük, nefes darlığı ya da radyolojide pulmoner infiltratlar gibi açıklanamayan solunum semptomlarının olması durumunda ileri pulmoner tetkikler bir interstisyel akciger hastalıgı bulunmadıgını ortaya koyana kadar okzaliplatin kesilmelidir. Karaciğer metastazlarına baglı olmadığı açıkça bilinen karaciğer fonksiyon testi anormallikleri veya portal hipertansiyon ortaya çıkması durumunda, çok nadir vakalarda ilaca bağlı hepatik vasküler bozukluklar görülebilecegi akılda tutulmalıdır. Okzaliplatin tedavisi araç ve makine kullanma yeteneğini hafif ya da orta derecede etkileyebilir.

Gebelikte Kullanımı: Gebelik Kategorisi D'dir. LİNOXA emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

LİNOXA ve 5-fluorourasil / folinik asit kombinasyonu (5-FU/FA) ile en sık görülen advers olaylar gastrointestinal, hematolojik ve nörolojik olaylardır.

LİNOXA'nın nefrotoksik ilaçlarla aynı anda kullanımı klerensini azaltabilir. Sitokrom P-450 enzim sistemi ile ilişkili ilaç etkilesimleri beklenmez.

YALNIZCA ERİŞKİNLERDE KULLANILIR. Adjuvan tedavide önerilen okzaliplatin dozu, 12 kür boyunca (6 ay) 2 haftada bir intravenöz olarak tekrarlanan 85 mg/m2'dir. Metastatik kolorektal kanserin tedavisinde önerilen okzaliplatin dozu, iki haftada bir intravenöz olarak tekrarlanan 85 mg/m2'dir. Okzaliplatin infüzyonu her zaman fluoroprimidinlerden (5-Fluorourasil / 5-FU) önce uygulanmalıdır. 250 ile 500 ml %5'lik dekstroz çözeltisi içinde, 2 ile 6 saatlik bir intravenöz infüzyon seklinde uygulanır. LİNOXA, daha çok 5-fluorourasilin (5-FU) sürekli infüzyonuyla beraber kullanılmıstır. İki haftalık tedavi planı için, bolus ve sürekli infüzyonu kombine eden 5- fluorourasil (5-FU) tedavi programları kullanılmıstır. Verilen doz tolerabiliteye göre ayarlanmalıdır.

LİNOXA 50 mg/10 ml İV. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon, koruyucu blisterde 1 flakon içeren ambalajda.

LİNOXA 100 mg/ 20 ml İV. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon, koruyucu blisterde 1 flakon içeren ambalajda.

LİNOXA 150 mg/ 30 ml İV. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon, koruyucu blisterde 1 flakon içeren ambalajda.

LİNOXA 200 mg/ 40 ml İV. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon, koruyucu blisterde 1 flakon içeren ambalajda.

Reçete ile satılır. Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. www.mn.com.tr.

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. No: 5/1 34349 Gayrettepe – İstanbul

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayii Cad. No.66 Yenibosna/İstanbul